ചീഫ് എഡിറ്റര്‍ : പി. രാജീവ്

എഡിറ്റോറിയല്‍ ബോര്‍ഡ്

എ. വിജയരാഘവന്‍

എം. വി. ഗോവിന്ദന്‍

കെ. ജെ. തോമസ്

സി. പി. നാരായണന്‍

എം. ബി രാജേഷ്

പുത്തലത്ത് ദിനേശന്‍

വി. ശിവദാസന്‍

മേല്‍ വിലാസം

മാര്‍ക്സിസ്റ്റ് സംവാദം

എ.കെ.ജി സെന്റര്‍

തിരുവനന്തപുരം - 695 034