എന്‍ അജിത് കുമാര്‍,അശ്വതി റബേക്ക,അശോക് ബിബിന്‍ തമ്പി